Esternas Tid

70 av 700 år i Torshälla

 Två evenemang i Torshälla till minne av den stora flykten 1944.


Esternas Tid, fram till 14 oktober 2014 en skärmutställning, handlar om berättelser där olika personer stiger fram och beskriver hur det var att komma till Sverige på 1940-talet. Berättelserna finns i fördjupad form i små foldrar som kan tas med och läsas hemma.

Utställningen tar även upp vilka aktiviteter den första gruppen invandrare i den etniskt svenska omgivningen ser på samhället och hur samhället ser på utlänningarna.

Till Webutställningen Esternas Tid


Estnisk exilkonst  visar erkända konstnärer som flydde och som fortsatte vara aktiva i Sverige. En stor del av utställningen visa unga estniska konstnärer, ofta ej ännu så kända men som är på väg. Till bildgalleri.

Föredraget 2 oktober blir till kaffe med dopp i Kvarnen
. Det kommer att vara i lättsam form och handla om hur det var att växa upp i en småstad där den sociala kontrollen och normerna var klart reglerade.