Estland Vidare

EFTER 100 år

 
 

Republiken Estland 101 år

24 februari 2019

Eskilstuna 13 juni, två blandade körer bjuder på lunchkonsert.

Hannijöggi

och

Estniska

Järnvägens

Kulturförenings

kör.
”My Fatherland is My Love” 4.-7.07.2019 i Tallinn. 150 år sedan första sångspelet i Tartu. Programmet innehåller det bästa från 150 år.

https://2019.laulupidu.ee/en/

ESTO 2019 anordnas denna gång i Helsingfors- Tartu och Tallinn 27/6 till 3/7.  Programlänk.


Mars 2019 är det 75 år sedan stora delar av Tallinns gamla stad förstördes av sovjetiska bombflyg.


1944 ockuperades Estland av nazistiska Tyskland, men den tyska krigsmakten sviktade. De röda arméenheterna  hade nått Narva i februari. Trots upprepade attacker misslyckades den röda armén att erövra Narva. Sovjet valde att  genomföra bombningarna av estniska städer. 6 - 8 mars bombades Narva där hela staden unika byggnader  förvandlades till grus. Invånarna i Narva evakuerades, men den underbara svenska barockstaden var helt förstörd. Den 8 mars bombades bombades även städerna Jõhvi och Tapat.


Den första flygräden  mot Tallinn inträffade 9 mars. Den andra på natten den 10 mars. Sammanlagt attackerades 250 flygplan  och cirka 2 000 bomber fälldes. Bostadsområdena attackerades och cirka 40% av Tallinns bostäder förstördes, över 1 500 byggnader blev allvarligt skadade. Elden härjade hela natten till allt brunnit ut. Dödssiffran blev cirka 500 ester samt 200 krigsfångar och tyskar. När en så stor del av staden förstörts var innevånarna utan skydd i den ovanligt kalla mars och flydde. Utseendet på staden hade förändrats helt. Byggnader som stadshuset, det gamla estniska saluhallen och ett stort antal andra byggnader i Gamla stan förstörda. Många historiska dokument blev förstörda i bränderna.


Trots det faktum att bombningen inte bröt motståndet från Estland, som röda armen hoppats, fortsatte bombningarna och den 25-26: e. mars vändes  bombattacken mot Tartu.


Den ryska terrorbombningen blev inte en framgång. Sovjet flygvapnet hade upprepade gånger i februari bombat Helsingfors och Finland hade bestämt sig för att bomba de sovjetiska flygfälten nära Leningrad. Det finländska flyget utnyttjade tillfället när Tallinns bombades att bomba Leningrads flygfält. De Sovjetiska bombflygen som kom åter till Leningrad fann att de tre flygplatser nära Leningrad där sovjetiska planen skulle landa hade drabbats av en avsevärd förstörelse. Sovjetunionen upprepade inte flygattacker mot Helsingfors.


Källa:

- Ahola, Matti; Siilasvuo, Ensio (1991). Jatkosota: Kronikka. Gummerus

- Graf, Mati jt (koostajad). XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm, III. osa, 1.11.1961-20.01.1981.

- Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006.

- Nikunen, Heikki (1997). Air Defence in Northern Europe (Finnish Defence Studies 10). Helsinki: National Defence College.

- Pajur, Ago; Tannberg, Tõnu, Vahtre, Sulev (toimetajad). Eesti ajalugu VI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005.


Det är 800 år sedan Danmark fick sin flagga.

Estlands riksvapen har varit stadfäst sedan 1925, men förbjöds under sovjettiden mellan 1940 och 1990.

Lilla stadsvapnet för Estlands huvudstad Tallinn. Vapnet har sitt ursprung i den danska Dannebrogen, som enligt sägnen föll ner från himlen under en strid mellan danskar och ester år 1219.Lilla stadsvapnet för Estlands huvudstad Tallinn. Vapnet har sitt ursprung i den danska Dannebrogen, som enligt sägnen föll ner från himlen under en strid mellan danskar och ester år 1219.


Till andra sidor på www.leht.se

 

Estniska föreningen firar Estlands 101-årsdag den 23 februari.

Visning av filmen från konserten 20 oktober 2018.

Den 23 februari kl- 11.00 har vi världspremiär av konsertfilmen från 20 oktober.

Eesti Vabarik 101A.

23 veebruaril tuleb meil eelnäitus (maailmapremiäär) konsertfilmist kell 11.00 ja peale seda tuleb meil aastapeakoosolek.


Estland öppnar ett museum till minne av 100 år sedan Finlands förbudslag.

Spritsmugglarnas museum i  Liimala

Museum ska tillägnas den spritsmuggling som försiggick mellan Estland och Finland under mellankrigstiden när den finska förbudslagen satte stopp för all försäljning av alkoholdrycker i Finland 1919-1932.

Museet ska grundas i byn Liimala i östra Virland (Virumaa) Budgeten för museet och den tillhörande gästhamnen och restaurangen uppgår till två miljoner euro. Museet ska också rustas med ett femton meter högt utsiktstorn.

Till den museala rekvisitan hör till exempel kanistrar och olika kärl som har använts vid spritsmugglingen. Museet vill bevara spritsmugglarnas anekdoter till eftervärlden. 

”Estland vaknar” Tapa, Jakobs kyrkopark.

Kalevspojke hade förlorat sitt svärd i vattnet. Han påkallade då en ed att svärdet skulle hugg benen av den som passerade. Tyvärr glömde han eden och passerade själv  över vattnet och fick benen avhuggna.


Estland går vidare med jubileet som nu är 101 år sedan republiken bildades. I mars är det val till Riigikogu ”Riksdagen” och för medborgare utomlands kan en röst läggas vid ambassaden. För de som är födda utomlands räknas rösten i det distrikt föräldrarna bodde.

För 100 år sedan var Estland utsatt för både angrep från tyska baroner och från sovjetmakten. Många ställde upp i kampen för frihet. Nämnas kan frivilliga från Finland som gav ett stort moraliskt stöd samt England som bidrog med utrustning och en flotta.

Nämnas kan även delar av den vita armen som kämpade för Estlands sak. Minnesmärke över stupade i vita armen (Loode-Armee) i Tapa.


Vi mins de estniska hjältar som trotts osannolika odds kunde föra kampen till Estlands frihet.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/LRSR_nr_6.jpg Ett av de pansartåg  nr 6 ”Rummu Juri” som deltog i frihetskampen 1918-1920.

Striderna i Cēsis (Võnnu Est.)

Mellan 19-23 juni 1919 kämpade lettiska och estniska styrkor för att säkra kontrollen över de två republikernas territorier. De mötte Landeswehr, en armé bestående av den tyska baltiska adeln och den kejserliga Tyskland. Målet för dem var att förvandla de baltiska republikerna till ett baltiskt hertingdöme förvandlat till ett tyskt vassalstat.

Den lettiska norra brigaden och den estniska 3: e divisionen liksom Kuperjanovbataljonen stred mot Landeswehr i Cēsis den 19-23 juni 1919. Striderna blev avgörande för de estniska och lettiska självständighet.


Landeswehrs huvudsakliga angrepp den 21 juni stoppades av Kuperjanovbataljonen samt tre estniska bepansrade tåg, varav ett med namnet Wabadus (frihet), numera ett mobilt museum.


En estnisk motattack den 23 juni resulterade i återupptagandet av Cēsis och tvingade en tysk reträtt mot Riga. Den 3 juli 1919 nådde de estniska styrkorna staden. Här undertecknade den pro-tyska lettiska provisoriska regeringen en avtal som återupprättade den lettiska regeringen under Kārlis Ulmanis. Landeswehr integrerades i avtalet med Republiken Lettlands väpnade styrkor.


Den 23 juni 2019, gjordes en föreställning av slaget i Cēsis som den viktigaste av en hel serie händelser kring den estniska och lettiska segerns 100-årsjubileum.


September 2019 är det 75 år sedan den stora flykten inleddes.

För många var den över havet för andra en lång vandring bakom fronten mot Tyskland.

Sverige hade sedan 1939 förberedelser för ett helt annat senarieum vid planeringen av flyktingläger och var helt oförberett på att flyktingarna kom över havet från öster.

Föredrag i Eskilskällan. Tema Morfars långa resa Livland - Estland - Sverige - Eskilstuna. Från Soela SOS Eskilstuna. Läs på https://www.yumpu.com/sv/document/read/63584887/morfar10.

15 år seden Estland blev medlem i EU.

Estland blev medlem i EU 1 maj 2004. Efter en folkomröstning 2002 där 66,92% var för och 33,08 emot medlemskap. Valdeltagandet var 63%.

Budskapet från medborgarna ett klart ställningstagande för Europeisk gemenskap och ett uppbrott från överheten baltadeln / tsarism och sovjetstyre.