Estniska Evangeliskt Luterska Kyrkan

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. EELK


Församlingen i Eskilstuna

EELK Eskilstuna koguduse


Den första gudstjänsten i Eskilstuna hölls 24 juni 1945 av KFUM på Solvik, Torshälla. I Klosters kyrka hölls predikan 22 september 1945.

Estniska församlingen E.E.L.K. i Eskilstuna bildades 14 juli 1946. Först hölls en gudstjänst i Klosters kyrka följt av ett högtidligt möte i Stadshuset i Eskilstuna där det valdes ett styrande råd.

Vid gudstjänsten  insamlades 13 kronor och 42 öre i kollekt samt vid det efterföljande församlingsmötet 5 kr och 68 öre.

Församlingens första 25  år firades i Ansgars kyrkan den 31 oktober 1971.

Arkivet saknar de två första protokollböckerna.  Första kända protokoll är från 20 augusti 1953. Kassaböckerna finns delvis. Samtliga verifikat är bevarade där kollekt och kvitton kan visa församlingens verksamhet.

Protokoll


Predikoblad Jumalateenistus


25 års konsert  första 25  år firades


Leeri  Konfirmation


Verifikat


Praustkonnd


Muud Övrigt


Eesti Post  EP52_43_0.pdf


EELK_Estonian Religious l_1945-1968.pdf

 

EELKs historiaEstlands Evangelisk-Lutherska Kyrka (EELK). Estland har varit lutherskt alltsedan reformationen på 1520- talet. Tsar Alexander III genomförde en förrysskningskampanj mot slutet av 1800-talet, en del av befolkningen konverterade då till den ryskortodoxa kyrkan.  Den estniska evangelisklutherska kyrkan i sin nuvarande form bildades 1917. Till skillnad från Sverige har Estland aldrig haft någon statskyrka utan EELK har alltid varit folkets kyrka. Den Estniska Evangeliskt Luterska i Sverige uppstod samma stund som den första prästen anlände som flykting och kyrkans arbete började. Till en början skedde arbetet parallellt med svenska präster när dessa besökte sjuka och vid begravningar. I Västmanland fanns flera flyktingläger. på KFUM Lövudden påbörjades gudstjänster. Från Estland hade även Ärkebiskop Juhan Kõpp flytt.


Tillsammans med Ärkebiskop Erling Eidem  började de i december 1944 viga exilprästerna för tjänst i Sverige. Totalt var det nio präster som invigdes, varav sex som flytt från Estland.

DN 29 Dec. 1944. skriver att ett "Baltisk kyrkoorganisation med nio präster" inrättats.

I Sverige upprättades 1945 inom E.E.L.K. tre pastorat. I det Norra pastoratet ingick bland flera orter Sundsvall, Härnösand, Gävle, Uppsala, Västerås, Ockelbo, Rättvik, Vikarbyn, Olofsfors, Ängelsberg, Kumla Örebro, Åkers Styckebruk och Eskilstuna.

I juli 1946 skiljer sig E.E.L.K. från den Svenska statskyrkan och blir ett självständig kyrka.

E.E.L.K. i exil och EELK i Estland är sedan 2002 en gemensam kyrka, EELK.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Välis-Eesti Piiskopkond

ROOTSI PRAOSTKOND     Pastoratet i Sverige.
Estniska evangeliska lutherska kyrkas hemsida.