ENMKÜ

 

Eesti NMKÜ Eskilstuna - Estonian YMCA Eskilstuna


Alatud 1945A.


Förarbeten började 5 mai 1945, föreningsbildande möte 19 juni 1945.


Protokolliraamatud (1-4)*

1945 -1946 prot.pdf.   1-14, 15-20  (1 - 20), 1*

1946 prot.pdf 1 - 22.                  (21 - 42), 2*

1946 - 1968 prot 23 -  120  (43 - 140),pdf 3*


Peakoosolekud - Årsmöten

1945pea1.2.pdf   45 1-2.  (141-142),1*

1946-1951pea.pdf   46 1-2, 47 1-2, 48 1-2, 49 1, 50 1, 51 1. (143-151), 4*

1952 91.pdf,(111) 1954 103.pdf,(123) 1956 109.pdf,(129) 3*


Gemensama protokoll mellan ENMKÜ / EES


Kassabok 1945-47o.pdf

Kassabok 1947-1948.pdf

Kassabok 1948 - 1961.pdf

Kassabok 1961-1975.pdf


Verifikat

A49T-0.pdf

A49K_0.pdf

k4_1_0.pdf, k4_11_0.pdf, k4_21_0.pdf, k4_31_0.pdf. k4_50-0.pdf

A50_0.pdf


Numrerade från 5 till 202

Inkomna skrivelser Sissetulnud kirjad

Föredrag Loengud ja ringkirjad  ja kirjad

Numrerade 0 - 208 handlingar i två pärmar.


Mitmesugune  Blandade dokument

Filmvisningar 1946 - 1947.

Fester

Sportdagar


Föreningsstämpel
 
Förarbetet med att bilda avdelningen
påbörjade 5 mai 1945, föreningsbildande möte 19 juni 1945.


Protokoll bok 1*, föreningens första årsmöte avlöper 19 juni 1945 (141).

Nästa årsmötesprotokoll 14 oktober 1945 (142). Båda i början av boken. Boken fortsätter med styrelseprotokoll.

Första styrelseprotokollet sker 25 juni 1945. Det skrivs från mitten av boken och boken avslutas med protokoll nr 14 den 13 februari 1946. Sedan fortsätter boken med protokollet nr 15 på uppslag 11, 27 februari 1946. Protokollsboken slutar i mitten med protokoll 20 den 30 april 1946.


Protokoll bok 2* påbörjas 8 maj 1946 med protokoll nr 1,  (21). Boken avslutas med protokoll 22 (43) 4 Juni 1947. Denna bok är i folieformat 34,5 X 21,5 cm.


Protokoll bok 3* påbörjas 2 juli 1947 med protokoll nr 23, (43) och avslutas 19 december 1968 med protokoll 120 (140). Både styrelse- och årsmötesprotokoll finns i ordningsföljd. Verksamheten har i stort upphört 1957. Därefter finns endast anteckningar om julfesten som användes till att göra slut på  tillgångarna. I det sista protokollet kallas till julfest 6 januari 1969. Därefter finns inga anteckningar. Denna bok är i format 20,3 X 16,8 cm, mindre än halva boken har anteckningar.


Protokoll bok 4* med årsmötesprotokoll påbörjas 22 september 1946 och avslutas 11 september 1951, (143 -151). Denna bok är i format 22 X 17 cm.

          VE  1946-03-31