Eesti Kool, Estniska Komplementärskolan

 
Täienduskool

Estniska komplementärskolan

En estnisk komplementärskola (Norra Skolan) för bevarande  språk- och kultur bedrevs i Eskilstuna fram till början av 1980-talet. Första läraren i Eskilstunas kompletteringsskola var J. Märtin med 30-40 elever under de första tio åren. Senare kom Paul Rei och Kaarel Kallak som lärare. Fru Helga Kerstell var ledare för skolan i tio år och undervisade mellan perioder 1958-1969 och 1985-1987. Skolan har haft tiotalet lärare nämnas kan Salme Seli, Anna Aus, Ingrid Guldvere Ungerssonoch Aksel Timoleon nämnas.


I Hällby bedrevs en tid skola. Brev från Hällbybrun 1953 där det söks stöd för skolan.


I Torshälla bedrevs en skola fram till mitten av 1960-talet. Lärare i Torshälla var Alide Reinart, Salme Selli och Anne Aus. I arkivet finns ett brev från 1954 om stöd till Torshällas skola.


Under en kortare period har hemspråksundervisning i estniska givits i den kommunala skolan.


Föreningen har länge bedrivit undervisning i estniska i form av studiecirklar. Så även 2015 med språk och konversation.