Lingid  Länkar

 

Rootsi / Sverige


Esileht/ Start

Projektbesktivning

Medarbetare

Arkivlista

Kontakt

Arkivet i Eskilstuna

Länktips

Estniska föreningen                Eesti Selts


Organisationer

Rootsi Eestlaste Liit

Sverigeesternas Förbund


Estniskaskolan Stockholm


Hapsal Vänortsförening


Eesti Maja Stockholm

Eesti Maja Lund

Eesti Saatkond Stockholmis

Estlands Ambasad i Stockholm

Berättelser
Furusund mottagande 

Eesti / Estland


Esileht/ Start

Eesti Riigiarhiiv /Riksarkiv

Eesti ajalooarhiiv /Historiska


Eesti Kirjandusmuuseum /Litteraturmuseeum


Rahvusarhiiv /Folkarkivet


Tallinna Linnaarhiiv /Stadsakiv


Ockupations museum Okupatsioonide muuseum

Estonica


 

Esileht/ Start

Medarbetare

Arkivbildare

Estonian Archives     Eesti Arhiiv

 

Ester runt jorden     Tidningar mm

Baltic / Estonian Archives in the National Archives of Sweden

Sverige Rootsi

The Baltic Archives in Stockholm

Estland Eesti

The Occupation Museum

Den Andra Stranden – stor utforskarwebplats om Estlands svenska minoritet, med bilder, berättelser, kartor, filmer, folkmusik och dialektinspelningar

Estlands Nationalmuseums utställning om deportationen 14/6 1941 – innehåller berättelser, bilder och fakta

Estonica – historiska sidor om Estlands historia

Estlands Ambassad

Lettland Latvija

The Museum Of The Occupations Of Latvia – Ockupationsmuseet i Riga behandlar både den nationalsocialistiska och de kommunistiska ockupationerna av Lettland.

The People’s Front Museum – beläget i Riga, ett mycket omfattande material om Lettlands frihetskamp och återvunna självständighet

Lettiska Institutets historiska sidor – Lettlands historia under 1900-talet

Lettlands Ambassad

Lettlands Krigsmuseum

Svensk-Lettiska Föreningen

Litauen Lietuva

Centrum för Folkmordsforskning – studerar och informerar om den kommunistiska terrorn och den nazistiska judeutrotningen i Litauen


Peroninformation

EAU Finding Aid Directory - Personal papers:

http://ihrc.umn.edu/research/vitrage/all/em/EAU/pers/a/index1.htm

A - EG - JKLMN - OPRST - UV - Z,   


EAU Finding Aid Directory: Organizational records: Academic - Displaced

http://ihrc.umn.edu/research/vitrage/all/em/EAU/org/a/index1.htm

Ülemaailmsed väliseesti kultuuripäevad - ESTO-d - toimuvad nelja aastaste vaheaegadega 1972. aastast alates Eesti-välises keskkonnas. Järjekordne IX ESTO (üheksas) leiab aset Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (KN) otsusel Läti Vabariigi pealinnas Riias. Selle otsuse aluseks on 2000. aastal märtsis tolleaegse Riia linnapea ja endise Läti peaministri hr. Andris Berzinsi väljaantud

Esto Festival 1968, Records

Esto Festival 1972, Records

Esto Festival 1976, Records

Esto Festival 1980, Records

Esto Festival 1984, Records

Esto Festival 1988, Records

Esto Festival 1992, Records

Esto Festival 1996, Records

Esto Festival 2000, Records


Eelmiste ESTO festivalide toimumise kronoloogia:

 1. 1.1972 – Toronto

 2. 2.1976 – Baltimore

 3. 3.1980 – Stockholm

 4. 4.1984 – Toronto

 5. 5.1988 – Melbourne

 6. 6.1992 – New York

 7. 7.1996 – Stockholm/Tallinn

 8. 8.2000 – Toronto

 9. 9.2004 – Riga

 10. 10.2009 – Münster

 11. 11.2013 – San Francisco

 12. 12.2019 -- Helsinki-Tartu-Tallinn


ESTO 2004 June 27-30, 2004, Riga, Latvia
Esto 2009 


Esto 2013


LEP-ESTOOrganisationer

Rootsi Eestlaste Liit

Sverigeesternas Förbund

Estniskaskolan Stockholm

Hapsal Vänortsförening

Eesti Maja Stockholm

Eesti Maja Lund

Eesti Saatkond Stockholmis

Estlands Ambasad i Stockholm


Berättelser

Från Laugu med Luise

Flykt 1944

Furusund mottagande


Eesti / Estland


Esileht/ Start

Eesti Riigiarhiiv /Riksarkiv

Eesti ajalooarhiiv /Historiska

Eesti Kirjandusmuuseum /Litteraturmuseeum

Rahvusarhiiv /Folkarkivet

Tallinna Linnaarhiiv /Stadsakiv

Ockupations museum Okupatsioonide muuseum

Estonica


Välismaa / Utlandet

Esileht/ Start

Estonica

Välismaa arhiivid

The Estonian Archives in Vancouver

Eesti Arhiiv Austraalias

Estonians in Australia

Eesti Kodu København

Londoni Eesti Selts

Soome /Finland Eesti Maja

Chicago Estonian House

New York Estonian House

Baltic american freedom foundation

Culture Estonian-Americans

Toronto Estonian House

Montreal Estonian Society


VEPER

Väliseesti isikulooline andmebaas

http://isik.tlulib.ee/

Andmebaas sisaldab eri tegevusvaldkondade silmapaistvamate väliseestlaste isikuloolisi ja bibliograafilisi andmeid. Faktid põhinevad nii teatmeteostes kui ka väliseesti ajakirjanduses ilmunud materjalidel viidetega konkreetsele allikale.

Seni kaartkartoteegina lugejateeninduses kohalkasutatavat andmebaasi hakati 2004. a. lõpul arendama elektroonilises vormis perspektiiviga teha see kättesaadavaks ka veebis. Andmeid uute isikute kohta lisatakse ning olemasolevat informatsiooni täiendatakse pidevalt.

Andmebaasile VEPER annavad lisaväärtust otselingid raamatukogus koostatavale väliseesti perioodika artiklite andmebaasile VEART, samuti Eesti raamatukogude ühiskataloogile ESTER ja Internetis leiduvale vastavasisulisele materjalile.

Lisaks käesolevale elektroonilisele andmebaasile on raamatukogu väliseesti kirjanduse sektoris võimalik kasutada mahukat kaartkartoteeki.
Andmebaasi koostajaks on väliseesti kirjanduse sektori vanembibliograaf Eve Siirman (
Eve.Siirman@tlulib.ee).


E.E.L.K. Eskilstuna Kogudus (Rootsi) (5)

Eskilstuna Eesti Klubi (Rootsi) (1)

Eskilstuna Eesti Pensionäride Ühing (Rootsi) (6)

Eskilstuna Eesti Rahvusfond (Rootsi) (1)

Eskilstuna Eesti Segakoor (Rootsi) (1)

Eskilstuna Eesti Selts (Rootsi) (6)

Eskilstuna Eesti Täienduskool (Rootsi) (1)

Eskilstuna-Haapsalu Sõprusühing (1)

Eskilstuna Lennumuuseum (Rootsi) (1)

Eesti Arhiiv Austraalias (8)

Eesti Arhiiv Vancouveris (Kanada) (1)

Eesti Arhiiv Ühendriikides (15)


Tidningar


Eesti päevaleht Estniska Dagbladet Sverige

Eesti päevaläht EPL Estland

Meiemaa Saaremaa


Estonian World Rewiev