The White Book 1940 - 1991

 

The White Book 1940 - 1991

 

Vitboken om de förluster som drabbade den estniska nationen under de tre ockupationerna mellan 1940-1991.


Molotov–Ribbentrop-pakten [molotovri´bəntrɔp-], icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop. Ledarna i de båda länderna, Josef Stalin och Adolf Hitler, medverkade direkt genom telex och personligen, både vid utformningen av fördraget och i efterföljande justeringar. Pakten innebar ett icke-aggressionsavtal staterna emellan, men inbegrep även i hemlighet en uppdelning av Östeuropa i intressesfärer.

I ett hemligt tilläggsprotokoll delades östra Europa upp så att Finland, Estland, Lettland, Bessarabien, samt östra Polen till floderna San, Wisła och Narew hamnade i den sovjetiska intressesfären, medan västra Polen och Litauen i den tyska. Avtalet korrigerades den 28 september 1939 då Sovjetunionen överlät området mellan Wisła och Bug till Tyskland i utbyte mot Litauen. Gränsen mellan Tyskland och Sovjetunionen stämde i stort med Curzonlinjen, och blev också Polens gräns efter andra världskriget.


This work has been completed as a result of the work of the Estonian State Commission on Examination of the Policies of Repression and with the support of the Riigikogu, the Government of the Republic of Estonia and Ministry of Justice.

Authors

JAAK KANGILASKI, PhD (Arts), Vice-Rector of the University of Tartu VIRVE KASK, PhD (Med.), former Lecturer of the University of Tartu KALEV KUKK, PhD (Econ.), former Member of the Riigikogu JAAN LAAS, PhD (Econ.), Lecturer of Eurouniversity

HEINO NOOR, Consultant of the Estonian Medical and Legal Aid Centre of Victims of Repression AIGI RAHI-TAMM, Dr. Sc. (Hist.), Lecturer of the University of Tartu REIN RATAS, PhD (Biol.), Development Director of Tallmac Ltd ANTO RAUKAS, Dr. Sc. (Geol.), Member of Estonian Academy of Sciences, Professor of the Estonian Maritime Academy

ENN SARV, Member of the Board of the Association of Former Political Prisoners PEEP VARJU, Deputy Chairman of the Estonian State Commission on Examination on the Policies of Repression

Editors

Vello Salo, Dr. Sc. (Theol.), Editor-in-Chief Ülo Ennuste, Dr. Sc. (Econ.), Managing Director of the Estonian Institute of Economics of the Tallinn Technical University Erast Parmasto, Dr. Sc. (Biol.), Member of Estonian Academy of Sciences, Senior Researcher of the Institute of Zoology and Botany of the Estonian Agricultural Academy Enn Tarvel, Dr. Sc. (Hist.), former Lecturer of the University of Stockholm Peep Varju, Deputy Chairman of the Estonian State Commission on Examination on Policies of RepressionTranslators

Mari Ets, Tiina Koitla, Mart Paberit, Mari Vihuri

Editor: Tiina Koitla Designer: Riina Uisk Layout: Margit Plink

© Republic of Estonia, 2005 All rights reserved.

ISBN 9985-70-195-X Printed in Estonia by Multiprint Ldt

CONTENTS

Survey of Occupation Regimes

(Enn Sarv, Peep Varju)


TheWhiteBook.pdfSida med information om kommunismens offer  https://victimsofcommunism.org/