Bild på den estniske bonden som 1700 visade Karl Xll vägen till Narva.
Förbudstid i Finland. Spritkanistrar som även nådde Sverige