E.E.L.K. Den estniskt evangeliska Lutherska kyrkan i exil. I Sverige upprättas exilkyrkan i december 1944. 

Församlingen i Eskilstuna bildades den 14 juni 1946.


Estland har aldrig haft någon statskyrka utan kyrkan har alltid varit folkets. Därav det naturliga att kyrkan deltar i det som folket gör.