Dottern Saima Reinart utbildade sig till lärare. Våren 1961 var hon klasslärare för klass 4b på Kyrkskolan