Raamatud

 

EESTI RAHVA ENNEMUISTSED JUTUD

Dr. Fr. R. Kreutzwald.

Redigeerind: Johannes Aavik
Illustraator:
Edmond Vallot
Formaat:
17,4x24,5 cm, 64 lk. Geislingen 1949.a

Eesti Rahva 1949.pdf


A.Võõbus_Eesti Ajaloo.pdf


Tunne Eesti 1980.pdf


Kooliraamatud  Skolböcker


Kool Tunnet Eestit.pdf

Kool_taim.pdf

Kool_Vies kolonn.pdf

kool_mes.pdf

EEK_Ristikivi_Semud.pdf

KIRI-KOOL


Suur tõll.pdf


A.Võõbus_Eesti Ajaloo_op.pdf


Ajalehed Tidningar


ST ST 1947.pdf

StockholmsTidningen 1947-59 Arhiiv


EK EPL.pdf Ordet måste vara fritt

Eskilstuna Kuriren Arhiiv


EPL

EPL Stockholm Arhiiv 1959-Teataja

Eesti Teataja Stockholm ArhiivVaba Eesti Sõna New York 1949-2010


Vaba Eestlane Toronto : 1952-2001


Jalaväerügement 200, JR 200, soomepoisid.

Infantry Regiment 200 was a unit in the Finnish army during World War II made up mostly of Estonian volunteers, who preferred to fight against the Soviet Union in the ranks of the Finnish army instead of the armed forces of Germany.

Põhjala Tähistel

Põhjala Tähistel 1962.6b.pdf


Põhjala Tähistel 1963.7.pdf


Põhjala Tähistel 1964.8.pdf


Põhjala Tähistel 1965.9.pdf


Põhjala Tähistel 1966.10.pdf


Põhjala Tähistel 1968.11.pdf


Põhjala Tähistel 1970.12.pdf


Põhjala Tähistel 1971.13a.pdf


Põhjala Tähistel 1975.14.pdf


Põhjala Tähistel 1985.16.pdf


Põhjala Tähistel 1991.17.pdf


Põhjala Tähistel 1992.18.pdf
För exil-esternas skönlitteraturen verkande först förlag i Tyskland. Senare övertog Sverige och Kanada den rollen.


Den estniska exilförlagsverksamheten fick sin början i Finland. Andres Laur utgav där, som den första skönlitterära boken, ut en nyupplaga av K. Ristikivis roman "Tuli ja raud". Laur fortsatte verksamheten i Sverige under namnet förlaget "Orto" redan 1945. Han samlade ett brett medlemsantal i bokklubbsform och utgav ett prosaverk i månaden. 1951 flyttade Orto till Kanada och fortsatte verksamheten med utgivning av originallitteratur.

Förlaget "Vaba Eesti" (fr.o.m. 1953) har under I. Rebanes ledning mest utgivit nyutgåvor och dikter.

Med början 1953 är förlaget EMP verksamt under ledning av Lembit Kriisa. På EMP:s konto står en rad memoarböcker, bl.a. också samlingsverket "Eesti riik ja rahvas Il maailmasöjas"

(Den estniska staten och folket i det andra världskriget) i 10

band.

Tidningarna "Välis-Eesti" och "Teataja" har utgivit några böcker. Förutom ovan nämnda har förlagen "Eesti Raamat", "Törvik", "Eesti Vaimulik Raamat", "Rootsi-Eesti Öpperaamatufond" o.a. varit verksamma.

För förstaupplagorna av originalskönlitteratur har sedan 1951 förlaget Eesti Kirjanike Kooperatiiv i Lund sörjt. EKK utger två olika serier - A-serien som arbetar med fasta medlemmar i bokklubbsform, där det publiceras romaner, novellsamlingar och memoarverk, och B-serien som är till för lyrik, ungdomsböcker, populärvetenskapliga och bildverk m.m.


Utanför Estland finns förutom privatsamlingar, fem estniska arkivbibliotek: Eesti Arhiiv Austraalias (Estniska Arkivet i Australien, grundat 1952),

Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Keskraamatukogu (Estniska Lärdomssällskapets i Sverige Centralbibliotek, 1955),

Eesti Arhiiv Ühendriikides (Estniska Arkivet i USA, 1956),

Eesti Keskarhiiv Kanadas (Estniska Centralarkivet i Canada, 1961) och

Baltiska Arkivet (1971) i Sverige. Dessutom finns estniskspråkiga bibliotek i Lund och Uppsala vid de finsk-ugriska seminarierna.

De fullständigaste samlingarna finns i Australien. Där samlas även esternas alster på minst 36 olika språk. Så når esternas ord på en ganska bred front även utanför de egna språkgränserna.